AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


Herb miejscowości Stare Babice

OŚWIATA - CO NAS JESZCZE CZEKA

Herb miejscowości Stare BabiceSzanowni Państwo, oto poniżej garść informacji na najbliższy czas.
Oczywiście sprawa dotyczy przymiarki (projektu, propozycji)
podziału gminy
na nowe obwody sieci szkół publicznych, które zaproponował Wójt Gminy Stare Babice
... PROJEKT W FORMIE PDF TUTAJ


We wtorek 24 stycznia 2017 r. Radni Gminy Stare Babice, Dyrektorzy Szkół,
Przedstawiciele Rad Rodziców spotkali się z Wójtem Gminy Stare Babice Panem Krzysztofem Turkiem.

Wszyscy zebrani przekazali swoje niezadowolenie z zaproponowanej propozycji.
Uwagi dotyczyły m. in. dzielenia miejscowości, co koliduje m. in. z integracją lokalnej społeczności.
Dużo pytań dotyczyło też rozwiązania dowozu dzieci do szkół i nowej kadry pedagogicznej.

Jednym słowem Mieszkańcy (zgodnie z informacją ze strony Urzędu Gminy)
mogą swoje uwagi w formie wniosku dotyczące prezentowanego projektu składać
do dnia 2 lutego 2017 r.
do godz. 12:00 
do siedziby urzędu. Podpisane odręcznie wnioski zawierające dane wnioskodawcy
można złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, lub  wysłać za pośrednictwem poczty
na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
Urząd informuje, że wnioski które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane
- liczy się data i godzina wpłynięcia wniosku do urzędu.


Odbędą się też szkolne spotkania z rodzicami.
I tak już dziś tj. 26 stycznia w ZSP Borzęcin odbędzie się planowe zebranie.
Podczas spotkań klasowych rodzice będą mogli wyrazić opinię (zadeklarować),
czy i do której szkoły skierować swoje pociechy, które już uczęszczają do szkół tak,
aby było to "dobre" dla dzieci.

Ponadto w Szkole Podstawowej w Starych Babicach odbędzie się nadprogramowe zebranie z rodzicami.

Będzie to miało miejsce w poniedziałek, 30 stycznia 2017 roku:
- Klasy 0-III - godzina 18:00;
- Klasy IV-VI - godzina 19:00.
Tematyka zebrania:
- omówienie projektu nowych obwodów szkolnych;
- przedstawienie zasad wprowadzenia nowego ustroju szkolnego.


Dziś, tj. w czwartek 26 stycznia o godz. 14:00 odbędzie się
posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Stare Babice.
Tematem, który omówiony zostanie na spotkaniu to:
"Zapoznanie się z reformą edukacji na terenie gminy, planem sieci szkół publicznych
i granicami obwodów szkolnych".
Komisja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca
w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (stary budynek).


Jednocześnie pragnę poinformować, że Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice
Pan Henryk Kuncewicz przełożył najbliższe posiedzenie Rady Gminy Stare Babice.
Odbędzie się ono 9 lutego br., a nie jak było wcześniej zaplanowane 2-go lutego br.


Michał Starnowski


AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


I BABICE.WAW.PL


© 2005-2017 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

statystyka