AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


Herb miejscowości Stare Babice

SOŁTYS - LUCYNA SKRZECZKOWSKA

Herb miejscowości Stare Babice


18 listopada 2011 roku w Sali im. Stanisława Zająca przy ul. Rynek 32
odbyły się wybory na Sołtysa wsi Stare Babice. Kandydatkami okazały się dwie Panie:
dotychczasowa Sołtys - Elżbieta Trojanowska-Wojcieszak (z domu Markowska)
i była Radna Pani Lucyna Skrzeczkowska (znana bardziej jako Lucyna Molak).
Na wybory przyszło 53 mieszkańców Starych Babic (liczba osób uprawnionych do głosowania)
i to Oni wybrali nowego Sołtysa. Oddano 53 ważne głosy,
z czego na Panią Elżbietę Trojanowską-Wojcieszak 23 głosy, a na Panią Lucynę Skrzeczkowską 30 głosów.
Tak oto w Starych Babicach od 1 stycznia 2011 roku Sołtysem będzie mieszkanka ul. Warszawskiej (na zdjęciu obok)

 Do Rady Sołeckiej wybrano ponownie Panią Beatę Wojcieszek i Piotra (Pawła) Drzewińskiego
oraz po raz pierwszy Jarosława Napiórkowskiego. Korzystając z obecności Zastępcy Wójta Gminy Stare Babice Marcina Zająca
oraz przedstawiciela firmy EKO-BABICE inż. Jacka Ordakowskiego poruszano sprawy dotyczące bieżących problemów
naszej miejscowości. Mowa była o odrolnieniach, fatalnym stanie niektórych dróg i ślimaczącej się budowie kanalizacji.

Zebranie prowadził Radny Tomasz Szuba, komisji skrutacyjnej przewodziła Radna Katarzyna Gąsowska,
nadzór merytoryczny ze strony Urzędu Gminy prowadziła Pani Elżbieta Cieniak, która była również protokólantem zebrania.
Babicki Portalik Internetowy składa podziękowania Panu Jakubowi Zaśko za wykonanie kilku zdjęć z tego spotkania.

AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


I BABICE.WAW.PL


statystyka