FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA HUMORU


URZĄD GMINY

AKTUALNOŚCI

NASZ RYNEK


STARE BABICE WYBRAŁY SOŁTYSA

WYBORY SOŁTYSA

Tylko 28 osób na 1515 uprawnionych
wybierało swojego Sołtysa.

Na zebranie w OSP przybyli: Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek i Przewodniczący Rady Gminy Henryk
Kuncewicz. Zebranie prowadził Radny Tomasz Szuba.
Zgodnie ze statutem sołectwa (załącznik nr 6 do Uchwały
nr XXVI/206/05 Rady Gminy Stare Babice z dnia
17 marca 2005 roku) odczekano 30 minut (wymóg przy tak
niskiej frekwencji) i przeprowadzono wybory. W tym czasie
Wójt Gminy odpowiadał na pytania mieszkańców. Mieszkańcy
w szczególności pytali się o remont drogi 580 i nowe rondo.

Kandydat był tylko jeden, tak więc w głosowaniu
otrzymał On 27 głosów (jedna osoba nie oddała głosu).
Następnie wybrano trzyosobową Radę Sołecką.
Tutaj wszyscy mieszkańcy byli zgodni
- zadecydowano jednogłośnie.

WYNIKI

SOŁTYS

Antoni Stanisław Więsyk

RADA SOŁECKA:

Beata Wojcieszek, Tomasz Szuba, Piotr Drzewiński


SOŁTYS - STANISŁAW WIĘSYK

zdjęcia: Michał S.trażak - dziękujemy

ADMIN