AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


Herb miejscowości Stare Babice

WAŻNE ZMIANY W OŚWIACIE

Herb miejscowości Stare Babice
UWAGA !!! PRZYMIARKA (PROJEKT, PROPOZYCJA) PODZIAŁU GMINY
-
ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYMI, ZAPROPONOWANYMI PRZEZ GMINĘ
OBWODAMI SIECI SZKÓŁ PUBLICZNYCH ...
WIĘCEJ W FORMIE PDF TUTAJ


Propozycja nowych obwodów wiąże się również z propozycją
rozdzielania istniejących klas i stworzenia zupełnie nowych
na każdym poziomie edukacyjnym już w roku szkolnym 2017/2018.

Jednocześnie już dziś wiadomo, że na terenie Gminy Stare Babice
odbędzie się kilka spotkań informacyjnych. I tak:


Już w poniedziałek 23 stycznia 2017 roku o godz. 20.00 Radny Remigiusz Fijołek
zaprasza do siedziby OSP Borzęcin D. przy ul. Warszawskiej 828.
Spotkanie ma na celu zapoznanie Mieszkańców z propozycją nowych obwodów szkolnych w szczególności,
że planuje się, aby dzieci ze wsi Borzęcin Duży uczęszczały do dwóch,
różnych placówek (w zależności od ulicy przy której mieszkają).
Dyskusja ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska Mieszkańców w tej sprawie.


Radni Gminy Stare Babice zostali zaproszeni przez Wójta Gminy Stare Babice Pana Krzysztofa Turka
na spotkanie dotyczące projektu sieci szkół. Spotkanie to odbędzie się we wtorek 24 stycznia 2017 r.
o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 32 (sala konferencyjna).
Na spotkanie to zostali zaproszeni również Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli Gminnych
oraz przedstawiciele Rad Rodziców. Nikt nie zabroni, aby w takim spotkaniu
uczestniczyli również Mieszkańcy, dlatego zachęcam do przybycia.


Ponadto w czwartek 26 stycznia o godz. 14:00 odbędzie się
posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Stare Babice.
Tematem, który omówiony zostanie na spotkaniu to:
"Zapoznanie się z reformą edukacji na terenie gminy, planem sieci szkół publicznych
i granicami obwodów szkolnych".
Komisja odbędzie się w jednym z budynków Urzędu Gminy.
Informacja ta zostanie zaktualizowana, a adres podany zostanie możliwie jak najszybciej.AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


I BABICE.WAW.PL


© 2005-2017 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

statystyka