AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


Herb miejscowości Stare Babice

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Herb miejscowości Stare Babice

Wprowadzanie w błąd, podszywanie się pod inne firmy w celu pozyskania nowego klienta,
nieinformowanie o prawie do odstąpienia od umowy - to tylko niektóre „grzeszki” przedstawicieli handlowych operatorów,
na których negatywne skutki są narażone szczególnie osoby starsze. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom,
UKE prowadzi kampanię informacyjną "Wiem, co podpisuję".

Celem kampanii jest uświadomienie konsumentów w zakresie ich praw i obowiązków,
związanych z zawarciem umowy i konsekwencjami pochopnych decyzji oraz braku zachowania należytej staranności 
przy zawieraniu umowy. Dotarcie do jak największej liczby konsumentów pozwoli na ograniczenie liczby umów
zawieranych z naruszeniem dobrych obyczajów.

Kampania, skierowana do konsumentów z niską świadomością zagrożeń na rynku usług telekomunikacyjnych,
przede wszystkim osób w wieku 60+, jest też odpowiedzią na nieuczciwe praktyki stosowane
przez przedstawicieli handlowych operatorów.

UKE stale otrzymuje pisma od konsumentów, szczególnie od osób starszych,
które padły ofiarą nieetycznego postępowania reprezentantów spółek. Jak wygląda takie postępowanie?
Typowy schemat jest następujący: i podczas rozmowy telefonicznej nieuczciwy przedstawiciel przedstawia się
w sposób niezrozumiały i sugerujący, że reprezentuje dotychczasowego operatora świadczącego usługę.
W trakcie rozmowy przedstawiciel handlowy wprowadza rozmówcę w błąd, najczęściej informując,
że przygotował nową, specjalną ofertę dla stałych klientów na warunkach korzystniejszych niż dotychczasowe.
Nie wyjaśnia, że wiąże się to z zawarciem nowej umowy, z nową firmą.

Dokumenty są dostarczane do abonenta przez kuriera lub przedstawiciela handlowego.

W efekcie, zamiast obiecanych korzystniejszych warunków, abonent otrzymuje niekiedy wyższe niż dotychczas rachunki.
O zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych abonent dowiaduje się zazwyczaj dopiero po pierwszym okresie rozliczeniowym,
kiedy otrzyma fakturę od nowej firmy. A czasami, gdy od poprzedniego dostawcy otrzyma wezwanie do opłacenia kary umownej
za przedterminowe rozwiązanie umowy. Sytuacja ta jest nie tylko wynikiem umyślnego wprowadzania abonentów
w błąd przy zawarciu umowy, ale również nie przedstawienia klientowi kopii umowy oraz związanych z nią dokumentów.

W ramach kampanii UKE uświadamia konsumentów, ze mają prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni,
jeśli była zawarta przez telefon albo poza lokalem dostarczyciela usług. Urząd uczula też na inne zabiegi,
stosowane przez nieuczciwych przedstawicieli handlowych: niewyraźne informowanie o firmie, którą reprezentują
i nie dawanie czasu na zapoznanie się z warunkami umowy.

Urząd Komunikacji Elektronicznej wraz z Radą Seniorów Stare Babice zaprasza na spotkanie konsumenckie,
które odbędzie się we wtorek, 21 marca o godz. 17:00. Adres: ul. Rynek 32 (budynek Urzędu Gminy).AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


I BABICE.WAW.PL


© 2005-2017 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

statystyka