AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


Herb miejscowości Stare Babice

BĘDZIE REFERENDUM GMINNE

Herb miejscowości Stare Babice
13 kwietnia 2017 roku o godz. 16.00 na Nadzwyczajnej (XXIX) Sesji Rady Gminy Stare Babice spotkali się Radni,
by poprzeć (lub nie) projekt uchwały złożony przez grupę 7 Radnych.
Projekt dotyczył przeprowadzenia na terenie Gminy Stare Babice referendum gminnego,
w którym Mieszkańcy mieliby wypowiedzieć się, czy Gmina Stare Babice ma zostać objęta przez m. st. Warszawa,
w związku z zamiarem utworzenia metropolitarnej jednostki samorządu terytorialnego.

Radni jednogłośnie (14 głosów ZA - jeden Radny był nieobecny na Sesji RG)
opowiedzieli się, że takie referendum należy zorganizować.


Referendum odbędzie się 4 czerwca 2017 roku,
a Mieszkańcy będą mieli możliwość odpowiedzenia TAK lub NIE na następujące pytanie:

"CZY JEST PAN/PANI ZA TYM, ŻEBY M. ST. WARSZAWA,
JAKO METROPOLITARNA JEDNOSTKA SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO OBJĘŁA GMINĘ STARE BABICE ?"


Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum i wszelkie informacje będą zamieszczane
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice, nośnikach internetowych oraz różnego rodzaju plakatach.
Nasz Babicki Portalik Internetowy oczywiście również włączy się w informowanie lokalnej społeczności.

Ważne! Referendum odbędzie się pod warunkiem, że Wojewoda Mazowiecki wyrazi zgodę na jego przeprowadzenie.
(może się zdarzyć, że nie wyrazi zgody, podobnie jak zablokował wcześniej referendum warszawskie)
.
Organizacja referendum w dniu 4 czerwca 2017 roku może kosztować około 30 tysięcy złotych.
Koszty pokryte zostaną z budżetu Gminy Stare Babice.

Na babicką Sesję Rady Gminy przybyła i głos w sprawie zabierała Pani Kinga Gajewska-Płochocka
- Poseł na Sejm RP (PO), która jest z Naszego Okręgu a mieszka w Błoniu.

Tego samego dnia, podobną do tej uchwałę podjęła Rada Miejska w Ożarowie Maz., wcześniej Błonie i kilka innych gmin,
które zaplanowano włączyć do metropolii. Dodamy, że 19 kwietnia br. w tej samej sprawie spotykają się Radni w Izabelinie.
Wszystkie samorządy chcą przeprowadzić swoje referenda w dniu 4 czerwca br.
Data nieprzypadkowa, bo w tym właśnie dniu, w 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne.
4 czerwca, to również Dzień Wolności i Praw Obywatelskich.

Michał Starnowski - Radny Gminy Stare BabiceAKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


I BABICE.WAW.PL


© 2005-2017 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

statystyka