AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


Herb miejscowości Stare Babice

ZEBRANIE GSW "BABICE"

Herb miejscowości Stare BabiceZarząd Gminnej Spółki Wodnej "BABICE"

zwołuje w dniu 20 lutego 2015 r. godz. 18.00

Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej.


O B W I E S Z C Z E N I E

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej "BABICE" 

zwołuje doroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej, które odbędzie się

20 lutego 2015 r. o godzinie 18-tej

w nowym budynku Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21 - sala konferencyjna.


Porządek obrad WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór: Przewodniczącego i Sekretarza

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej za 2014 r.

 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2014 r.

 6. Przyjęcie planu pracy i budżetu na 2015 r.

 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • udzielenie absolutorium Zarządowi

 • przyjęcie planu pracy i budżetu

 • ustalenia stawki składki członkowskiej 

 • inkaso sołtysów

 1. Dyskusja i wolne wnioski.AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


I BABICE.WAW.PL


© 2005-2015 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color

statystyka