FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA HUMORU


BARY I NOCLEGI

AKTUALNOŚCI

SPORT I REKREACJA


ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA "ŚLADAMI ŁOSIA"

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA ŚLADAMI ŁOSIA

Cały świat szuka rozwiązań jak chronić przyrodę by zachować ją dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jednym z lepszych
sposobów rozwiązania tego problemu jest edukacja ekologiczna. W tym celu się m. in. ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne,
 które dają możliwość praktycznego poznania osobowości przyrody i są doskonałym miejscem rekreacyjnym.
Celem utworzenia niniejszej ścieżki jest ukazanie nie tylko walorów lecz również przedstawienie lasu jako gospodarstwa
leśnego. Las to nie tylko drzewa, ale także porosty, glony, mchy, grzyby, paprocie, trawy oraz krzewy w takiej ilości
gatunków, że trudno je policzyć. Po lesie uwijają się pracowite mrówki, które stanowią straż sanitarną. Krety i nornice
spulchniają i przewietrzają glebę. Obumarłe liście i drzewa są przetwarzane na urodzajny humus przez bakterie i grzyby.
Ptaki żywią się owadami uszkadzającymi drzewa, a zjadając owoce - roznoszą nasiona. Las jest więc wspólnotą życia,
w której wszystkie rośliny i zwierzęta są od siebie uzależnione.
Jest on najważniejszym i najbardziej złożonym elementem naturalnym środowiska, naszym narodowym bogactwem,
a zarazem ozdobą krajobrazu.
Warszawa obok Sztokholmu i Berlina jest jedną z nielicznych stolic europejskiej posiadających lasy w granicach miasta.
Powierzchnia lasów w Warszawie wynosi 6460 ha, z czego 2716 ha użytkowane jest przez miasto.
Lasy, jak najbardziej naturalna formacja przyrodnicza, spełniają niezwykle ważną rolę w kształtowaniu i zachowaniu
środowiska naturalnego człowieka. "Wkomponowane" w tereny zurbanizowane spełniają ważną funkcje ekologiczną,
ochronną, wypoczynkową oraz edukacyjną, wpływają również na mikroklimat miasta.
Las Bemowo jest jednym z 15 kompleksów leśnych wchodzących w skład Lasów Miejskich Warszawy.
Uroczysko Bemowo jest pozostałością Puszczy Mazowieckiej w widłach rzek Wisły i Bzury. Do roku 1476 lasy te stanowiły
własność książąt mazowieckich, później stały się dobrami królewskimi. W tym czasie przyjęła się nazwa tych lasów - Puszcza Kampinoska.

Organizacja przejścia ścieżki

Długość ścieżki - ok. 5,0 km
Czas przejścia - ok. 3 godz.
Czas przejechania rowerem - sprawdź sam

Oznakowanie: tablice przystankowe oraz strzałki wskazujące kierunek poruszania się.

Ogólna powierzchnia kompleksu Las Bemowo wynosi 513,54 ha. Na terenie Lasu Bemowo znajdują się

dwa Rezerwaty przyrody: "Łosiowe Błota" i "Kalinowa Łąka".

część opisu pobrano ze strony  http://p_e_c_e_t.webpark.pl

ADMIN