FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA HUMORU


HISTORIA BABIC

AKTUALNOŚCI

GALERIA - ZDJĘCIA


MARCIN BABICA

CZY TO TEN NASZ MARCIN BABICA - PEWNOŚCI NIE MA

Osobna odbitka ze „Złotych Ksiąg Rycerstwa i Szlachty Rzeczypospolitej Polskiej” Rogalowie-Zawadzcy

INSTYTUT HERALDYCZNY WARSZAWA ROGALOWIE – ZAWADZCY

Przyczynek do rodowodu obejmujący wieki XIV-XVI Opracował Szczęsny. St. Rogala-Zawadzki

Z kilku grup różnych Rogalitów, osiadłych w księstwie Mazowieckiem grupa Rogalów zamieszkujących w IV I XV wiekach ziemie Ciechanowska była niewątpliwie najstarsza i najznaczniejsza. Pomijam pierwszego znanego heraldykiem Rogale Pomscibora, dziedzica Mackniecina, kasztelana i starostę ciechanowskiego i przasnyskiego w r. 1240 rzekomo protoplastę Rogalów Zawadzkich, oraz Daszka Rogale w r. 1230 wojewodę mazowieckiego, o których pisze Paprocki w Herbach Rycerstwa Polskiego, ponieważ nie dało się ich odszukać w drukowanych dotąd źródłach dziejowych przechodzę do znanego z Metryki Koronnej Marcina, zwanego „Babka”, żyjącego w XIV w. Dziedziczył on na Babicach pod Warszawą, w latach 1385 – 1390, był wojewodą mazowieckim i czerskim. Zapewne był on potomkiem tegoż imienia i przezwiska innego Marcina “Babki”, żyjącego w r. 1254. W tym bowiem roku ten ostatni w maju świadkuje przy sporządzeniu aktu, mocą którego ks. Ziemowit Mazowiecki zatwierdza darowiznę wsi Slup kościołowi S. Marii w Płocku. Może tenże Marcin, jako syn Machty, podpisuje w r. 1253 akt, potwierdzający sprzedaż wsi Rozdziałowa, a w dniu św. Pawła 1254: jako podskarbi ks. Ziemowita, podpisuje nadanie biskupowi płockiemu wsi Proszkowo. Wspomniany wyżej Marcin “Babka” z Babic znany jest z kilku dokumentów. Mianowicie w r. 1385 jako wojewoda mazowiecki podpisuje pewne przywileje, dane przez ks. Janusza mazowieckiego Sachocinowi, własności Dobieszawa kasztelana kruszwickiego i syna jego Krzeszlawa podkomorzego, ( ~ w r. 1413 wojewody), brzeskokujawskiego, dziedziców Poczumina w Płońskiem. Akt ten umieszczony w Metryce Koron nosi nagłówek (Rogala – Sanchoczino). Drugi raz Marcin z Babic świadkuje w roku 1390 dnia 14 września przy zatwierdzeniu sprzedaży przez Wojciecha z Pilchowa Mikołajowi z tegoż Pilchowa – dóbr Czebniewa w powiecie ciechanowskim, gdzie wymieniony jest Marcin jako wojewoda czerski. Trzeci raz mówi się o wojewodzie obszerniej w nadaniu mu dóbr zarnowskich. Akt ten pochodzi z r. 1401. Jest on wydany przez ks. Janusza Mazowieckiego synowi wojewody, również Marcinowi dziedzicowi Babic, podkomorzemu warszawskiemu, a w roku 1477 powtórzony jego potomkom Janowi i Marcinowi dziedzicom dóbr Zarnowskim. Z aktu tego dowiadujemy się, ze Marcin zwany „ Babka” wojewoda mazowiecki, dziedzic dóbr Babice, w nagrodę swych zasług otrzymał od księcia Janusza Mazowieckiego w drugiej połowie XIV w. pewien obszar ziemi na północnym Mazowszu w ziemi ciechanowskiej położony wraz z główną osada na nim zwana Zarnowo, okolona lasami zwanymi „ bory Niemiczyńskie”, a dalej rozległa puszcza leśna rzeczona „Bratkowy Kat” wraz z jeziorem „Rybne” nad rzeką Pysz położonym. Do tego nadania dodał książę różne przywileje z prawem chelmińskiem związane jak oto: zwolnienia od wszelakiego sądownictwa krajowego, a z prawem założenia własnego i t. d. W końcu przywilej łowienia wszelkiego zwierza, nie wyłączając nawet żubrów, wydr i sokołów. Po śmierci wojewody cala ta spuścizna w nieco uszczuplonej formie, gdyż bez puszczy, zwanej „Bratkowy Kat” i jeziora Rybnego, które były księciu przez synów wojewody Jana, Marcina i Piotra odprzedane, dostała się przez skup od braci, a właściwie od brata Piotra i Stanisława syna zapewne drugiego brata Jana (Jaszka) ich udziałów Marcinowi dziedzicowi po ojcu Babie podkomorzemu warszawskiemu. Ten w r. 1401 odzyskał od księcia potwierdzenie tego nadania, oraz przyznanie wszystkich wyżej wymienionych przywilejów, już dla wszystkich osad i wsi już będących jak i na całym pomienionym obszarze nowozakładanych. Z biegiem czasu potomstwo Marcina się rozmnożyło, wiec by czegoś nie utracić z powyżej otrzymanych przywilejów, w r. 1477 Marcin i Jan wraz ze swymi bratańcami, jako dziedzice dóbr Zarnowskich i Nietniczyńskich proszą i uzyskują nowe potwierdzenie całego nadania wraz z wyszczególnieniem wszystkich do nich przywiązanych przywilejów. Wymienieni w tym akcie Jaszko, Marcin i Piotr są to zapewne znani nam skądinąd: Jan Rogala w latach 1397 – 1402 kasztelan inowrocławski. Piotr (drugi syn Marcina), dziedzic Guzowa w r. 1398 otrzymuje od Ziemowita ks. Mazowieckiego Sołectwo we wsi Czerwona Niwa. Marcin (trzeci syn Marcina, średni zdaje się w rodzeństwie) w akcie na darowiznę Zarnowa wymieniony jako podkomorzy warszawski, a był nim już w r. 1400 i dziedzicem Babic i jako taki podpisał nadanie ks. Janusza Mazowieckiemu różnych praw m. Ciechanowowo. Zdaje się ze to on jest w r. 1393 podskarbim ks. Mazowieckiego i świadkuje przy akcie ks. Ziemowita, nadającym rycerzowi Mirosławowi i in. 30 łanów w Dylewie.

PROŚBA OD ADMINA - może ktoś z Was posiada materiały lub rycinę Marcina Babicy. Napisz babice@babice.waw.pl

ADMIN